4000

θάνατοι

27η εβδομάδα

(29/6/2020 - 5/7/2020)

Επιπλέον μη

αναμενόμενοι

θάνατοι

31η εβδομάδα

(27/7/2020 - 2/8/2020)

3000

20η εβδομάδα

(11/5/2020 - 17/5/2020)

Επιβεβαιωμένοι

θάνατοι

COVID-19

Εκτίμηση

θανάτων

2020

2000

1000

0

9 Μαρτίου 2020

6 Δεκεμβρίου 2020

iMEdD Lab