Στατιστικά αναμενόμενοι

θάνατοι 2020

Καταγεγραμμένοι

θάνατοι 2015 - 2019

Καταγεγραμμένοι

θάνατοι 2020

19/10/2020 - 6/12/2020

3500

11η εβδομάδα

Πρώτος θάνατος

στην Ελλάδα από

κορωνοϊό

27η εβδομάδα

29/6/2020 - 5/7/2020

31η εβδομάδα

(27/7/2020 - 2/8/2020)

3000

25% excess mortality

2500

2000

1η εβδομάδα

49η εβδομάδα

iMEdD Lab