Δείγμα 3.214 θανάτων
Δείγμα γεωγραφημένων κρουσμάτων: 114.034
Πληθυσμός βάσει απογραφής 2011