Η περιοχή που

κάηκε όπως την κατέγραψε

το Ευρωπαϊκό Σύστημα Copernicus

ΧΑΛΚΙΔΑ