Πώς η μετανάστευση ενός Οθωμανού Εβραίου από την αυτοκρατορική Σαλονίκη στη Χάιφα αντανακλά τη μετατόπιση ενός ολόκληρου κόσμου.Το δεύτερο από τα τρία μέρη της ανάλυσης του iMEdD.