Πολιτική Χρήσης Cookies

Στην παρούσα σελίδα παρατίθεται η Πολιτική του iMEdD Lab για τη χρήση των cookies στη διαδικτυακή του πύλη, https://lab.imedd.org, και στις εφαρμογές του, καθώς και η παροχή δυνατότητας στους χρήστες της ιστοσελίδας να διαχειρίζονται τις προτιμήσεις τους σε σχέση με τα cookies, μαζί με τις σχετικές πληροφορίες.

1. Τι είναι τα cookies και τι σκοπούς εξυπηρετούν;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία περιλαμβάνουν πληροφορίες και αποθηκεύονται σε οποιαδήποτε τερματική συσκευή (υπολογιστής, φορητός υπολογιστής, tablet, κινητό τηλέφωνο) έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο κατά την επίσκεψη και πλοήγησή σας στην παρούσα ιστοσελίδα. Ο παρών ιστότοπος ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες σε κάθε επίσκεψή σας προκειμένου να προσφέρει σχετικές με αυτές υπηρεσίες.

Τα περισσότερα cookies χρησιμοποιούνται προκειμένου να βελτιώσουμε τη χρηστικότητα και λειτουργικότητα του ιστοτόπου, για να θυμόμαστε τις επιλογές και προτιμήσεις σας (π.χ. επιλογή γλώσσας λειτουργίας), καθώς και για σκοπούς βελτίωσης της ιστοσελίδας. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στην τερματική συσκευή στην οποία αποθηκεύονται, ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε αρχείου ή εγγράφου σας.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρ. 4 παρ. 5 του ν.3471/2006), η αποθήκευση ή η απόκτηση πρόσβασης σε αποθηκευμένες πληροφορίες στον τερματικό εξοπλισμό χρήστη επιτρέπεται μόνο αν ο συγκεκριμένος χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση. Εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης συγκατάθεσης, σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο, αποτελεί η περίπτωση αποθήκευσης και πρόσβασης σε πληροφορίες που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια της διαβίβασης μίας επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης ή ο συνδρομητής. Συνεπεία τούτου, δεν απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη για τα cookies τα οποία θεωρούνται τεχνικώς απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στον ιστοτόπο ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου.

Τα cookies μπορεί να εγκαθίστανται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας που επισκέπτεται  ο χρήστης (first party cookies) ή από άλλους μέσω του παρόχου της ιστοσελίδας (third party cookies) που επισκέπτεται ο χρήστης.

2. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Σε περίπτωση που στα δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία μέσω της χρήσης cookies συμπεριλαμβάνονται και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, Υπεύθυνος Επεξεργασίας των ως άνω προσωπικών δεδομένων κατά την περιήγησή σας στον παρόντα ιστότοπο  είναι η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία iMEdD [ΑΦΜ 997032045, ΔΟΥ Δ’ Αθηνών, που εδρεύει στην Aθήνα, επί της οδού Σταδίου, αρ.3α, ΤΚ 10562, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): [email protected], στην οποία ανήκει η παρούσα ιστοσελίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που συλλέγονται από τα χρησιμοποιούμενα cookies, κατά την περιήγηση σας αλλά και για τα δικαιώματα σας και το πώς να τα ασκήσετε, θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ιστοσελίδας εδώ.

3. Κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούμε και σχετικές ρυθμίσεις

Ι. Εισαγωγικά

Η διαχείριση των προτιμήσεών σας για τα cookies μπορεί να γίνει μέσω των υποενοτήτων της παρούσας σελίδας καθώς και του cookie banner, το οποίο είναι διαθέσιμο στο footer της ιστοσελίδας. 

Στο iMEdD Lab χρησιμοποιούμε τα cookies που είναι αναγκαία για τη διατήρηση της σύνδεσης των χρηστών στις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες και για την αποθήκευση των επιλογών των χρηστών σε σχέση με τα προαιρετικά cookies («Αναγκαία Cookies»).

Με τη συγκατάθεσή σας θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα προαιρετικά cookies με σκοπό τη βελτίωση της επίδοσης και του περιεχομένου του iMEdD Lab (στατιστικά cookies – performance cookies).

Επιπλέον, παρέχεται σε εσάς τους χρήστες μέσω της ιστοσελίδας του iMEdD Lab και των εφαρμογών της η δυνατότητα για διαμοιρασμό του περιεχομένου της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής σας Facebook, Twitter, LinkedIn και μέσω e-mail. Κατά τον διαμοιρασμό, τα ως άνω μέσα κοινωνικής δικτύωσης εγκαθιστούν τα δικά τους cookies στην τερματική συσκευή του χρήστη, τα λεγόμενα cookies τρίτων (third party cookies). Το iMEdD Lab και το iMEdD εν γένει δεν σχετίζονται με την εγκατάσταση και χρήση των cookies αυτών, ούτε συλλέγουν σχετικά στοιχεία.

Στη συνέχεια παρέχονται πληροφορίες για κάθε κατηγορία cookies και τη δυνατότητά σας να διαχειρίζεστε τις προτιμήσεις σας όσον αφορά τη χρήση τους. Εξ ορισμού η προεπιλογή των προαιρετικών cookies είναι απενεργοποιημένη και ενεργοποιείται μόνο με θετική ενέργειά σας.

ΙΙ. Κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ιστοσελίδα

Α. Οι τύποι των cookies που χρησιμοποιεί η παρούσα ιστοσελίδα μπορούν να ταξινομηθούν στις παρακάτω κατηγορίες ανάλογα με το χρονικό διάστημα διατήρησής τους:

  1. Παροδικά Cookies: Cookies που αποθηκεύονται στην τερματική συσκευή κατά τη διάρκεια επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα και διαγράφονται με την έξοδό σας από αυτήν.
  2. Επίμονα Cookies: Cookies που παραμένουν στην τερματική συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (π.χ. το __cfduid, που διατηρείται στη μνήμη για 30 ημέρες).

Β. Ανάλογα με τον κάτοχο τους, οι τύποι των cookies που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα μπορούν να ταξινομηθούν στις παρακάτω κατηγορίες:

  1. Ίδια cookies: Cookies που αποστέλλονται στην τερματική συσκευή του χρήστη από έναν υπολογιστή ή τομέα που διαχειρίζεται το ίδιο το iMEdD (π.χ. χρησιμοποιούμε το cookie geo-2.2.1, που σχετίζεται με την αποθήκευση γεωχωρικών δεδομένων).
  2. Cookies τρίτων μερών: Cookies που αποστέλλονται στην τερματική συσκευή του χρήστη από έναν υπολογιστή ή τομέα που διαχειρίζεται τρίτο μέρος (Google Analytics, Cloudfare, YouTube). Ενδεικτικά, τρίτοι όπως η Google Analytics δύνανται να εγκαθιστούν Cookies (για την αποστολή στατιστικών πληροφοριών μέσω των οποίων το iMEdD μπορεί να πραγματοποιήσει στατιστική ανάλυση της πρόσβασης/των επισκέψεων στην ιστοσελίδα). Μπορείτε να εμποδίσετε την Google να συλλέγει δεδομένα μέσω των cookies και την επακόλουθη επεξεργασία των δεδομένων, μεταφορτώνοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη για το πρόγραμμα περιήγησης από την ακόλουθη διεύθυνση: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Στην περίπτωση που μέσω της ιστοσελίδας εισέρχεστε σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων ή συνδέεστε με φορείς κοινωνικής δικτύωσης (Twitter, Facebook, YouTube, Instagram), θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι τρίτοι αυτοί διαδικτυακοί τόποι ή φορείς, ενδεχομένως να εγκαθιστούν Cookies τα οποία δεν ελέγχουμε και διέπονται από την πολιτική cookies του κάθε τρίτου που τα εγκαθιστά. Σας προτείνουμε να διαβάσετε τις οικείες πολιτικές των εν λόγω ιστοτόπων, αναφορικά με τη διαχείριση των εν λόγω cookies.

Γ. Ανάλογα με τον σκοπό τους, από την ιστοσελίδα μας συλλέγονται οι παρακάτω κατηγορίες Cookies:

Παρέχεται σε εσάς τους χρήστες μέσω της ιστοσελίδας του iMEdD Lab και των εφαρμογών της η δυνατότητα για διαμοιρασμό του περιεχομένου της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, Twitter, LinkedIn και μέσω e-mail. Κατά τον διαμοιρασμό, εγκαθίστανται cookies στην τερματική συσκευή του χρήστη αποκλειστικώς από τα ως άνω μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ το iMEdD Lab και το iMEdD εν γένει δεν χρησιμοποιούν cookies για την εν λόγω δυνατότητα.

4. Πώς απενεργοποιούνται τα cookies;

Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, αφού ενημερωθείτε για τις ρυθμίσεις απορρήτου και δώσετε τη συγκατάθεσή σας για κάθε κατηγορία αυτών, με εξαίρεση τα Αναγκαία Cookies, για τα οποία δεν απαιτείται ρητή συγκατάθεση, όπως αναφέρεται ανωτέρω.

Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλείτε, όποτε το θελήσετε, τη συγκατάθεσή σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies. Για να διαχειριστείτε και να απενεργοποιήσετε τα cookies, μπορείτε να ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες για κάθε τύπο προγράμματος περιήγησης:

Εάν δεν αποδεχθείτε τα cookies ή κάποιες κατηγορίες εξ αυτών, ενδέχεται κάποια από τα χαρακτηριστικά της παρούσας ιστοσελίδας και των εφαρμογών της να μην είναι πλήρως διαθέσιμα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα αποκλεισθείτε από την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση των cookies παρακαλούμε ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.aboutcookies.org.