Ο ρόλος της Ελλάδας και του Ισραήλ καθώς νέες συγκρούσεις εξαπλώνονται κατά μήκος των υδάτινων δρόμων του μεταξιού. Το τελευταίο μέρος της ανάλυσης του iMEdD.