Με την κατάρρευση των αυτοκρατοριών, οι εθνικές ιδεολογίες επιδιώκουν να αποκτήσουν κρατική υπόσταση. Το πρώτο από τα τρία μέρη της μεγάλης ανάλυσης του iMEdD.