Σχετικά με τo iMEdD LAB

To Lab είναι ο πυλώνας παραγωγής πρωτογενούς περιεχομένου του iMEdD. Με στραμμένο το βλέμμα στη μετα-ψηφιακή εποχή και υιοθετώντας το σύγχρονο δημοσιογραφικό παράδειγμα από τα μεγαλύτερα Μέσα παγκοσμίως, το Lab παράγει και παρουσιάζει διαδραστικές δημοσιογραφικές έρευνες, αναλύσεις δεδομένων, περιεχόμενο που προκύπτει από τις δραστηριότητες του οργανισμού, όπως και νέες ιδέες και πρόσωπα που αλλάζουν τη βιομηχανία των Μέσων Ενημέρωσης. Πειραματίζεται με νέες φόρμες και εργαλεία στην παραγωγή περιεχομένου, υποστηρίζοντας παράλληλα κάθε δημοσιογράφο ή ερευνητή στην υιοθέτησή τους.

Αποστολή του Lab είναι η διάχυση των βέλτιστων πρακτικών στην έρευνα, την τεκμηρίωση, την αφήγηση και την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας και διαφάνειας στη δημοσιογραφία.

Συγκεκριμένα, το Lab:

  • δημοσιεύει πρωτογενείς δημοσιογραφικές έρευνες
  • προβάλλει πρακτικές-πρότυπα στη δημοσιογραφία
  • διαθέτει υλικό που διακινείται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του iMEdD
  • παραθέτει ελεύθερα προς όλους μεθοδολογία, τεχνικές και σύνολα δεδομένων
  • υποστηρίζει κάθε είδους ανεξάρτητη έρευνα τρίτων, από το στάδιο της επεξεργασίας και της ανάλυσης δεδομένων ως την τελική παρουσίαση και αφήγηση

Το περιεχόμενο που παράγεται από το Lab διατίθεται με Creative Commons άδεια χρήσης.