Θεματα

Η τιμή της βενζίνης τα τελευταία πέντε χρόνια

Κατεβάστε τα δεδομένα

Σταθερά πάνω από 2 €/λίτρο κινείται το μέσο κόστος της αμόλυβδης βενζίνης στην Ελλάδα από τον Μάρτιο 2022 και έπειτα, με τις ανώτατες τιμές της έως σήμερα να έχουν καταγραφεί τον Ιούνιο 2022. Με την αύξηση των τιμών, έχει μικρύνει η «ψαλίδα» μεταξύ του κόστους της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων και εκείνης 100 οκτανίων, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή σε σχέση με τις τιμές της προηγούμενης χρονιάς καταγράφεται στο diesel κίνησης.

Σταθερά πάνω από τα 2 €/λίτρο παραμένει η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων στην Ελλάδα από τις 8 Μαρτίου 2022, δώδεκα ημέρες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οπότε διαμορφώθηκε για πρώτη φορά στα 2,031 €/λίτρο, σύμφωνα με στοιχεία από περισσότερα από 4.000 πρατήρια ανά τη χώρα. Την ίδια ημέρα, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 100 οκτανίων είχε φτάσει τα 2,174  €/λίτρο στη χώρα μας, έχοντας αγγίξει τα 2,001 €/λίτρο ήδη από τις 11 Φεβρουαρίου 2022, δηλαδή περίπου δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Η μέση τιμή του diesel κίνησης άγγιξε και ελαφρώς ξεπέρασε τα 2 €/λίτρο στα τέλη Μαρτίου και, ενώ το επόμενο διάστημα μειώθηκε, φαίνεται ότι παραμένει σε επίπεδα άνω των 2,010 €/λίτρο καθημερινά, από τις 10 Ιουνίου 2022 και εφεξής.

Τα εν λόγω στοιχεία αλλά και συνολικά τα δεδομένα για την εξέλιξη της τιμής της αμόλυβδης βενζίνης και του diesel κίνησης στην Ελλάδα τα τελευταία πέντε χρόνια, που παρουσιάζονται στα παρακάτω γραφήματα, προέρχονται από τα ημερήσια Δελτία Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων (πανελλαδικά και ανά νομό) τα οποία δημοσιεύονται καθημερινά στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων από τις 14 Μαρτίου 2017 και εφεξής.

Όπως παρατηρείται, η διαφορά ανάμεσα στη μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων και σε εκείνη της αμόλυβδης 100 οκτανίων έχει μειωθεί σημαντικά από τον Μάρτιο 2022 και έπειτα, σε σχέση με τη διαχρονική διαφορά τους τα προηγούμενα πέντε χρόνια –στοιχείο που σημαίνει ότι πιθανώς η αύξηση των τιμών δεν είναι αναλογική. Μάλιστα, όπως προκύπτει από την ανάλυση των δεδομένων, το 2022 η ποσοστιαία αύξηση της μέσης τιμής του diesel κίνησης, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, είναι αξιοσημείωτα μεγαλύτερη από την ετήσια μεταβολή της μέσης τιμής της αμόλυβδης βενζίνης. Με τη σειρά της, ήδη από τον Μάρτιο 2021, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων αυξάνεται περισσότερο από όσο αυξάνεται η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 100 οκτανίων συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά κάθε φορά.

Ενδεικτικά συγκρίνοντας τη μεταβλητότητα της τιμής της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων ανά έτος, διαπιστώνεται το σημαντικά μεγαλύτερο εύρος τιμών της για το 2022 σε σχέση με τα προηγούμενα έτη –στοιχείο που προφανώς οφείλεται στη σημαντική αύξηση των τιμών ιδίως από τον Μάρτιο 2022 και έπειτα, σε σχέση με τα ήδη αυξημένα επίπεδά τους τους πρώτους δύο μήνες του έτους.

Η μεταβλητότητα της τιμής της αμόλυβδης 95 οκτανίων ανά έτος

Τα στοιχεία αφορούν δεδομένα χρονοσειράς. Δηλαδή, το θηκόγραμμα («boxplot») απεικονίζει το εύρος των μέσων τιμών για κάθε ημέρα κάθε έτους. Δεδομένου ότι ενδέχεται να υπάρχει αυτοσυσχέτιση μεταξύ των τιμών, δηλαδή η μέση τιμή της μιας ημέρας επηρεάζεται από τη μέση τιμή της άλλης, κατ’ επέκταση μπορεί να επηρεάζεται και το εύρος που απεικονίζεται στο θηκόγραμμα. Επομένως, το διάγραμμα παρατίθεται για σκοπούς ενδεικτικής σύγκρισης μεταξύ των ετών. Για το 2017, περιλαμβάνονται δεδομένα από τις 14 Μαρτίου και μετά. Για το 2022 περιλαμβάνονται δεδομένα έως τις 10 Ιουλίου.

Μελετώντας τα ημερήσια στοιχεία για τη μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων ανά νομό, προκύπτει ότι στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα καταγράφονται σταθερά οι υψηλότερες τιμές της αμόλυβδης, παραμένοντας, σε όλη τη διάρκεια του 2022, πολύ άνω του πανελλαδικού σταθμισμένου μέσου όρου. Στον αντίποδα, μεταξύ άλλων νομών, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη καταγράφονται οι συγκριτικά χαμηλότερες τιμές, αν και το κόστος της βενζίνης στους δύο νομούς άγγιξε το πανελλαδικό μέσο κόστος τον Μάρτιο 2022.   

Τα δεδομένα στα οποία βασίζεται αυτή η δημοσίευση διατίθενται υπό τη μορφή ανοιχτών, μηχαναγνώσιμων συνόλων δεδομένων από το iMEdD Lab. Μπορείτε να τα δείτε εδώ, μαζί με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα dataset, αλλά και στο σχετικό αποθετήριο του iMEdD Lab στο GitHub.

Λογότυπο Άδειας Χρήσης Creative Commons Non Commercial International