Αναλυση Δεδομενων

Τα σχολεία σε αναστολή λειτουργίας, λόγω COVID-19

Κατεβάστε τα δεδομένα Μεθοδολογία LAB

Βάλαμε στον χάρτη τις εκπαιδευτικές δομές που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας ανά την Ελλάδα, λόγω κρουσμάτων κορονοϊού, και υπολογίσαμε την εξέλιξη των αναστολών στον χρόνο.

  • <iframe src="https://lab.imedd.org/iframes/covid_graphics/schools_greece_gr/index.html" height="600" width="100%" allow="fullscreen"></iframe>
Ο χάρτης ανανεώνεται καθημερινά, από τις 5 Οκτωβρίου και εφεξής. Αποτυπώνει τις εκπαιδευτικές δομές που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας, λόγω κρουσμάτων, την ημέρα προβολής του.

Ο παραπάνω χάρτης αρχικά δημιουργήθηκε στις 5 Οκτωβρίου. Έκτοτε, αποτυπώνει τις εκπαιδευτικές δομές που βρίσκονται σε –ολική ή μερική– αναστολή λειτουργίας ανά τη χώρα, λόγω κρουσμάτων, καθημερινά: ανανεώνεται σε ημερήσια βάση και παρουσιάζει τις μονάδες οι οποίες τελούν υπό αναστολή λειτουργίας την ημέρα προβολής του. Οι εκπαιδευτικές δομές που είναι κλειστές, στο πλαίσιο «lockdown» δεν περιλαμβάνονται. Κατ’ επέκταση, σήμερα, 5 Δεκεμβρίου 2020, στον χάρτη αποτυπώνονται μόνο ειδικές εκπαιδευτικές μονάδες όλων των βαθμίδων, οι οποίες έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους λόγω κρουσμάτων. 

Πηγή των πρωτογενών δεδομένων είναι η λίστα με τις ανακοινώσεις αναστολών, την οποία  το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δημοσιεύει στο Διαδίκτυο, από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και εφεξής (εδώ ως και την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου και, έπειτα, εδώ). Συνολικά, από τις 26 Σεπτεμβρίου 2020 έως και σήμερα, 5 Δεκεμβρίου 2020, έχουν συλλεχθεί 2.238 ανακοινώσεις αναστολών, που αντιστοιχούν σε 1.675 μοναδικές εκπαιδευτικές μονάδες οι οποίες, με τη σειρά τους, έχουν γεωεντοπιστεί για τις ανάγκες αποτύπωσής τους στον χάρτη. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και την ανάλυση των δεδομένων παρατίθενται στη σχετική δημοσίευση για τη Μεθοδολογία εργασίας.

Η εξέλιξη των αναστολών στον χρόνο

  • <iframe src="https://lab.imedd.org/iframes/covid_graphics/schools_suspension_evolution_gr/index.html" height="400" width="100%" allow="fullscreen"></iframe>
Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να υπάρχει μικρή απόκλιση μεταξύ της ημερομηνίας έναρξης της αναστολής λειτουργίας και της χρονολόγησής της στο γράφημα.

Στο παραπάνω διάγραμμα, παρουσιάζεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών μονάδων που τελούσαν υπό ολική ή μερική (τμήματα ή τάξεις) αναστολή ανά ημέρα, από τις 29 Σεπτεμβρίου 2020 και έπειτα. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχουν κάποιες προχρονολογήσεις ή μεταχρονολογήσεις στα δεδομένα, ως προς την ακριβή ημερομηνία κατά την οποία ορισμένα σχολεία άρχισαν να τελούν υπό αναστολή. Για τον λόγο αυτό, το γράφημα αξίζει να ιδωθεί ως προς τη γενική πορεία την οποία οι αναστολές ακολούθησαν στον χρόνο: οι μονάδες, τόσο σε μερική όσο και σε ολική αναστολή κορυφώνονται από τις 3 ως τις 6 Νοεμβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη της επιβολής του δεύτερου «lockdown» στην Επικράτεια –το οποίο ξεκινά με τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία εν λειτουργία. Στη συνέχεια, από τις 9 ως τις 13 Νοεμβρίου, οι δομές υπό μερική αναστολή κινούνται στα ίδια αυξημένα επίπεδα με εκείνα που παρατηρούνται στις 2 Νοεμβρίου, μία ημέρα πριν από την επιβολή των τοπικών «lockdown» στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών. Την ίδια περίοδο, οι δομές υπό ολική αναστολή κορυφώνονται εκ νέου έως ότου όλες οι μονάδες (πλην των ειδικών σχολείων όλων των βαθμίδων) κλείσουν υποχρεωτικά, στο πλαίσιο της αυστηροποίησης του απαγορευτικού. 

Σχολεία που ανέστειλαν τη λειτουργία τους, ανά κατηγορία

  • <iframe src="https://lab.imedd.org/iframes/covid_graphics/schools_suspension_bylevel_gr/index.html" height="500" width="100%" allow="fullscreen"></iframe>
Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να υπάρχει μικρή απόκλιση μεταξύ της ημερομηνίας έναρξης της αναστολής λειτουργίας και της χρονολόγησής της στο γράφημα.

Παρατηρείται αυξητική πορεία ως προς τον αριθμό των μονάδων, τόσο της δευτεροβάθμιας όσο και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε αναστολή λειτουργίας λόγω κρουσμάτων, από τις 20 Οκτωβρίου και έπειτα. Τα γυμνάσια και τα λύκεια που τελούν υπό οποιαδήποτε μορφή αναστολής (ολική ή μερική) είναι σταθερά περισσότερα από τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία –με την «ψαλίδα» μεταξύ των δύο να φαίνεται ότι μεγαλώνει ιδιαίτερα από τις 27 Οκτωβρίου ως τις 29 Οκτωβρίου, περίπου οκτώ ημέρες πριν από την ανακοίνωση του τότε επερχόμενου δεύτερου «lockdown» στην Επικράτεια. Ωστόσο, στις 2 Νοεμβρίου, τρεις ημέρες πριν από την εν λόγω ανακοίνωση, η «ψαλίδα» έχει σχεδόν κλείσει, κατόπιν μιας μεγάλης αύξησης των δημοτικών/νηπιαγωγείων σε αναστολή. Τα τελευταία συνεχίζουν να αυξάνονται και κορυφώνονται ταυτόχρονα με την ανακοίνωση ότι όλες οι εκπαιδευτικές μονάδες (πλην των ειδικών) υποχρεωτικά παύουν να λειτουργούν, στο πλαίσιο του «lockdown». 

Τα ειδικά σχολεία εμφανίζουν σχετικά σταθερή πορεία ως την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου και, στη συνέχεια αυξάνουν, έως ότου κορυφώνονται από τις 24 ως τις 27 Νοεμβρίου, όποτε περισσότερα από 50 ειδικά σχολεία και ΕΕΕΚ τελούσαν σε αναστολή λειτουργίας, λόγω κρουσμάτων.

Λογότυπο Άδειας Χρήσης Creative Commons Non Commercial International