Βιντεο

Χαρτογράφηση με QGIS: Μέρος 4/4

Στο τέταρτο μέρος του tutorial, ο Jonathan Soma, Διευθυντής του προγράμματος δημοσιογραφίας δεδομένων Lede, στη σχολή δημοσιογραφίας του πανεπιστημίου Columbia, δείχνει πώς να εξάγουμε τον χάρτη από το QGIS σε pdf.

Οι πηγές των δεδομένων που χρησιμοποιεί είναι οι:

O Jonathan Soma ήταν ένας από τους εισηγητές της ενότητας «Data Journalism» του προγράμματος Newsroom Essentials, που σχεδιάστηκε από το Columbia Journalism School και υλοποιήθηκε στο iMEdD.