Διαλογοι ΙΣΝ

Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα: Ταξίδι στο διάστημα, Άρης και ηθική

Ποιες είναι οι προοπτικές και οι επιπτώσεις των ταξιδιών στο διάστημα και πώς θα μας επηρεάσουν; Οι Διάλογοι του ΙΣΝ συζητούν με την Δρ. Tanya Harrison, πλανητολόγο και ειδικό στον Άρη, αναζητώντας απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα.

Page 1 Page 2