Όροι Χρήσης της Εφαρμογής «Οι πλειστηριασμοί στην Ελλάδα από το 2018 έως σήμερα»

Α.      Γενικοί όροι & πληροφορίες

 • Η παρούσα διαδικτυακή εφαρμογή του iMEdD Lab, με τίτλο «Οι πλειστηριασμοί στην Ελλάδα από το 2018 έως σήμερα» (εφεξής χάριν συντομίας η «εφαρμογή») ανήκει στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «iMEdD –  Incubator for Media Education and Development –  Aστική μη Kερδοσκοπική Εταιρεία», με έδρα επί της Σταδίου 3Α, ΤΚ 10562 Αθήνα, τηλ. +30 211 1035100 και ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] (στο εξής το «iMEdD»).
 • Η εφαρμογή, η οποία αποτελεί την αποτύπωση και τη συνέχεια σχετικής δημοσιογραφικής ανάλυσης, δημιουργήθηκε και συντηρείται με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για την εξελικτική πορεία και τα πάσης φύσεως στατιστικά που σχετίζονται με τους πλειστηριασμούς στη χώρα μας, όπου και διενεργούνται αποκλειστικώς ηλεκτρονικά από τον Φεβρουάριο 2018. Συντρεχόντως, η εν λόγω εφαρμογή σκοπό έχει να διευκολύνει στο μέτρο του εφικτού το έργο της δημοσιογραφικής και ευρύτερα ερευνητικής κοινότητας.
 • Το περιεχόμενο της εφαρμογής φέρει αμιγώς δημοσιογραφικό χαρακτήρα και απαγορεύεται ρητά η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση του για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, ιδίως εμπορικό.
 • Κανένα στοιχείο της εφαρμογής δεν υποκαθιστά τις επίσημες πηγές και ανακοινώσεις των αρμόδιων κρατικών αρχών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της εφαρμογής μεταβείτε εδώ
 • Η χρήση των υπηρεσιών της εφαρμογής από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρόντες όρους χρήσης που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτήν (εφεξής χάριν συντομίας οι «Όροι Χρήσης»). Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της εφαρμογής και, σε περίπτωση που δεν συμφωνεί, οφείλει να απέχει από τη χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της.
 • To iMEdD Lab και το iMEdD εν γένει διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν μονομερώς τους Όρους Χρήσης και κάθε αναπόσπαστο τμήμα αυτών, οποτεδήποτε και άνευ ειδοποίησης. Το iMEdD Lab θα αναρτά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των Όρων Χρήσης, προκειμένου να ενημερώνεται ο επισκέπτης/χρήστης. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο των Όρων Χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης των σελίδων ή/και των υπηρεσιών της εφαρμογής ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των τροποποιημένων Όρων Χρήσης.

Β.      Άδεια Χρήσης & Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 • Για την ανάλυση που διενεργείται μέσω της εφαρμογής, το iMEdD Lab βασίσθηκε σε στοιχεία τα οποία είναι διαθέσιμα δημοσίως. Στην παρούσα εφαρμογή δεν δημοσιεύονται δημογραφικά ή προσωπικά δεδομένα. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τον τρόπο επεξεργασίας των στοιχείων εδώ.
 • Το υλικό που δημοσιεύεται στην παρούσα εφαρμογή υπόκειται σε άδεια χρήσης Creative Commons για Μη Εμπορική Χρήση (CC BY-NC 4.0). Μεταξύ άλλων, βάσει της εν λόγω άδειας, ισχύουν τα κάτωθι:

– Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του περιεχομένου της εφαρμογής για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό.

– Το υλικό που χρησιμοποιείται σε αυτή τη εφαρμογή δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί, εκτός εάν τηρούνται οι όροι, οι περιορισμοί και οι όροι άδειας χρήσης της άδειας Creative Commons (CC BY-NC 4.0) και τυχόν τρίτων πηγών.

– Κάθε φορά που λαμβάνει χώρα χρήση περιεχομένου της εφαρμογής, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να κάνει σαφή ρητή αναφορά στον δημιουργό (iMEdD Lab και iMEdD), τον σύνδεσμο της άδειας χρήσης, και αναφορά περί του εάν έχουν γίνει αλλαγές. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δημιουργείται η εντύπωση ότι το iMEdD και το iMEdD Lab ως δημιουργοί της εφαρμογής αποδέχονται το έργο σας ή τη χρήση που λαμβάνει χώρα από τον επισκέπτη/χρήστη.

 • Οι επισκέπτες/χρήστες θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι ορισμένα αρχεία ή δεδομένα ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων μερών (συνεργατών φορέων, οργανισμών, εταιρειών κλπ), και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την άδεια αυτών των τρίτων μερών.
 • Ρητώς αναφέρεται ότι το iMEdD δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με τους φορείς που παρέχουν δημοσίως στοιχεία για τους πλειστηριασμούς ή/και αναφορικά με αυτά τα δεδομένα και τη χρήση τους.
 • Κατά τα λοιπά, το υλικό υπόκειται στους γενικούς όρους χρήσης, την πολιτική απορρήτου και την πολιτική cookies του iMEdD και του iMEdD Lab.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί των ανωτέρω, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα του iMEdD Lab στο [email protected] ή χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας με το iMEdD.