Ανοιχτα Δεδομενα

Διαδραστικός χάρτης με την πορεία του εμβολιασμού για την COVID-19 στην Ελλάδα

Το iMEdD Lab παρουσιάζει, για πρώτη φορά, διαδραστικό χάρτη με την πορεία του εμβολιασμού ανά περιφερειακή ενότητα, με επίσημα στοιχεία που αντλεί, σε πραγματικό χρόνο, από την πύλη διάθεσης δεδομένων του ελληνικού κράτους.

  • <iframe src="https://lab.imedd.org/covid19/iframe/map-view?lang=el&mapLevel=greece&period=3&mapKey=vaccines" height="600" width="100%" allow="fullscreen"></iframe>
Για να ενσωματώσετε τον χάρτη, με τα χρονικά φίλτρα που επιθυμείτε, στη σελίδα σας, πατήστε το λινκ στην κορυφή του γραφήματος για να μεταβείτε στην εφαρμογή και στη συνέχεια πατήστε το σύμβολο </> .

Το πρωί της 27ης Δεκεμβρίου 2020 ξεκίνησε ο εμβολιασμός για την COVID-19 στην Ελλάδα, με τη νοσηλεύτρια ΜΕΘ Ευσταθία Καμπισιούλη να είναι η πρώτη πολίτης της χώρας που έκανε το εμβόλιο. Έκτοτε, περισσότεροι από 71.000 άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί (έως τις 15 Ιανουαρίου 2021) στην επικράτεια, που αντιστοιχεί περίπου στο 0,65% του γενικού πληθυσμού.

Σε αντίθεση με την πολιτική που έχει ακολουθήσει ο ΕΟΔΥ, ο οποίος δημοσιεύει τα επιδημιολογικά στοιχεία σε μη επεξεργάσιμη μορφή (αρχεία .pdf, ελεύθερο κείμενο, email), τα δεδομένα για την πορεία των εμβολιασμών δημοσιεύονται σε εξειδικευμένο κόμβο διάθεσης δεδομένων και σε αναγνωρίσιμη, από τους υπολογιστές, μορφή.

Τα στοιχεία που παρέχονται, ανά ημέρα και ανά περιφερειακή ενότητα της χώρας, αφορούν τον αριθμό των εμβολιασμών (ημερησίως & αθροιστικά), τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν εμβολιαστεί (αθροιστικά), καθώς και τη διαφορά των εμβολιασμών από μέρα σε μέρα. 

Τα δεδομένα, που δημοσιεύονται στο data.gov.gr, λαμβάνονται αυτόματα μέσω κλήσης API και οπτικοποιούνται, σε πραγματικό χρόνο, στην εξειδικευμένη εφαρμογή για την COVID-19 που έχει αναπτύξει το iMEdD Lab από τον Μάρτιο του 2020.

Ο σχετικός χάρτης οπτικοποιείται βάσει του αριθμού των εμβολιασμένων πολιτών ανά 100.000 κατοίκους. Αυτός ο δείκτης μας επιτρέπει να συγκρίνουμε περιοχές της χώρας με ανόμοιο πληθυσμό. Για παράδειγμα, 1.000 εμβολιασμένοι πολίτες ανά 100 χιλ. πληθυσμού στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών θα σήμαινε ότι, με βάση τον αριθμό των ατόμων που έχουν εμβολιαστεί και τον πληθυσμό της περιοχής, εάν η Αθήνα είχε 100.000 κατοίκους, οι 1.000 θα ήταν εμβολιασμένοι.

Λίστα με την πορεία του εμβολιασμού ανά περιφερειακή ενότητα

  • <iframe src="https://lab.imedd.org/covid19/iframe/greece-vaccines-by-region-table?lang=el" height="740" width="100%" allow="fullscreen"></iframe>
Γράφημα ενσωματωμένο από την εφαρμογή του iMEdD Lab για την COVID-19. Για να μεταβείτε στην εφαρμογή, πατήστε το λινκ στην κορυφή του γραφήματος.

Έως σήμερα, στις 27 χώρες της ΕΕ είναι διαθέσιμο το εμβόλιο των Pfizer και BioNTech, ενώ έχει εγκριθεί και το εμβόλιο της Moderna και έπεται η αίτηση έγκρισης του εμβολίου από την  AstraZeneca στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.

Στις 20 Ιανουαρίου ολοκληρώνεται η πρώτη φάση του σχεδίου “Ελευθερία” με τον εμβολιασμό των υγειονομικών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που ξεκίνησε στις 4 Ιανουαρίου. Το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Εμβολιασμού κατά της COVID-19, «Ελευθερία», προβλέπει τον εμβολιασμό του πληθυσμού σε τρεις φάσεις. Η δεύτερη φάση, που ξεκινά από 20 Ιανουαρίου 2021, προβλέπει τον εμβολιασμό πολιτών από 85 ετών και άνω. Υπολογίζεται ότι στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ανήκουν περισσότερα από 100.000 άτομα. Τον Ιούνιο αναμένεται να ξεκινήσει ο εμβολιασμός ατόμων άνω των 18 ετών χωρίς υποκείμενο νόσημα.

Αν και η δημοσίευση των δεδομένων στο data.gov.gr δεν συνοδεύεται από το απαραίτητο έγγραφο τεκμηρίωσης («documentation»), στο οποίο να εξηγείται η μέθοδος συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων, εκτιμάμε ότι όσο προχωρά η πορεία του εμβολιασμού και οι πολίτες λαμβάνουν τη δεύτερη δόση του εμβολίου, ο αριθμός των εμβολιασμών (χορηγούμενων δόσεων) θα πρέπει να είναι πάντα μεγαλύτερος του αριθμού των ανθρώπων που έχουν εμβολιαστεί, ώστε να μπορούμε να εκτιμήσουμε το ποσοστό της ανοσίας ανά περιφερειακή ενότητα. Προϋπόθεση για να οικοδομηθεί το λεγόμενο «τείχος ανοσίας», το οποίο θα επιτρέψει να οδηγηθούμε στην αναστολή όλων των μέτρων κατά της πανδημίας, είναι να εμβολιαστεί το 60%-70% του πληθυσμού.