Αποψη/ Σχολιο

Το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης στην πολιτική ανάλυση

Ο Καθηγητής πληροφορικής Νίκος Βασιλειάδης* σχολιάζει την έρευνα του iMEdDLab για την ανάλυση του προεκλογικού πολιτικού λόγου και καταγράφει ιδέες για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης στην πολιτική ανάλυση.

Η δουλειά που έχει γίνει από το iMEdD Lab, σχετικά με την ανάλυση του προεκλογικού πολιτικού λόγου, και τα αποτελέσματά της είναι εξαιρετικά, καθώς δημιούργησαν, αφενός, ένα αρκετά εύχρηστο σύνολο εργαλείων (toolset) και, αφετέρου, μια δομημένη ροή εργασιών (workflow). Αξιοποιώντας τα δύο, ειδικοί από τον τομέα της πολιτικής επιστήμης θα μπορούν να αναλύσουν, με δομημένο και επαναλήψιμο τρόπο, τον δημόσιο λόγο των πολιτικών, είτε σε προεκλογικές περιόδους (όπως έγινε στο συγκεκριμένο έργο) είτε σε οποιαδήποτε άλλη πολιτική περίοδο απαιτηθεί.

Η ανάλυση γίνεται κυρίως με βάση την πόλωση και το συναίσθημα, χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα δημοφιλή γλωσσικά εργαλεία, όπως είναι το ChatGPT. Τα αποτελέσματα, δε, είναι εντυπωσιακά και απευθύνονται όχι μόνο σε πολιτικούς επιστήμονες και αναλυτές αλλά και στο ευρύ κοινό, δίνοντάς τους μια συνεπή εικόνα του πολιτικού λόγου των αρχηγών των κομμάτων, αποτελώντας βασικό υλικό μελέτης για την ερμηνεία και των εκλογικών αποτελεσμάτων.

Προφανώς, η συγκεκριμένη εργασία ανοίγει πολλούς μελλοντικούς δρόμους για εξέλιξη, είτε σε επίπεδο ανάλυσης συναισθημάτων (με περισσότερους χαρακτηρισμούς) είτε με ανάλυση συναισθήματος βάσει πτυχών (aspect-based sentiment analysis), όπου ο λόγος θα χαρακτηρίζεται όχι ως προς το συνολικό συναίσθημα που εκπέμπει αλλά ως προς το συναίσθημα σε κάθε διαφορετικό πτυχή-θέμα που θίγεται σε αυτόν. Επίσης, με τη χρήση των ολοένα και καλύτερων μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, το εργαλείο και η ανάλυση θα γίνονται όλο και ακριβέστερα. Ακόμα μία ιδέα θα μπορούσε να είναι η αλληλεξάρτηση της χρονικής πορείας των συναισθημάτων του πολιτικού λόγου με τις δημοσκοπήσεις, ώστε να μπορεί να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος της αλλαγής στρατηγικής ενός πολιτικού αρχηγού στη δυναμική του κόμματος στους πολίτες. Όλα αυτά καταδεικνύουν ότι το μέλλον της χρήσης των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στην πολιτική ανάλυση αλλά και στον πολιτικό σχεδιασμό είναι σημαντικό.

*Ο Νίκος Βασιλειάδης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Λογότυπο Άδειας Χρήσης Creative Commons Non Commercial International

Τα άρθρα γνώμης και σχολιασμού που δημοσιεύονται στο iMEdD Lab αντιπροσωπεύουν τους/τις συγγραφείς τους και δεν απηχούν απαραιτήτως τις απόψεις του iMEdD. Oι συγγραφείς εκφράζονται ελεύθερα, χωρίς καθοδήγηση ή παρεμβάσεις.